היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת רחמי ציון

צהלון הרופא 2

תפילות חול

שחרית:05:30

תפילות שבת

קבלת שבת:30 דקות לפני הדלקת נרות
שחרית:07:00
מנחה:20 דקות לפני הדלקת נרות
ערבית מוצ"ש:10 דקות לפני צאת שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 12/7/2014