היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת בית אירופה ישראל

ויצמן 2, משרד עו"ד שוב, קומה 12

תפילות חול

מנחה:14:00

תפילות שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 14/8/2014