היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת אוהל יצחק

חומה ומגדל 16

תפילות חול

מנחה:15:30
מנחה:20 דקות לפני השקיעה
ערבית:בשקיעה

תפילות שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 27/10/2014