היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת אור צדוק -(ישורון לשעבר)

הבושם 13

תפילות חול

שחרית:07:40
מנחה:10 דקות לפני השקיעה
ערבית:20 דקות אחרי השקיעה

תפילות שבת

קבלת שבת:בזמן הדלקת נרות
שחרית:07:30
מנחה:13:30
ערבית מוצ"ש:בצאת שבת

מידע נוסף

בשבת אחרי מנחה שיעור עד לשעה 15:00 בימין א' וד' בשעה 20:00 לימוד גמרא עם אברכים

עודכן לאחרונה בתאריך 30/8/2014