היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת שערי תורה

שמרלינג 3

תפילות חול

מנחה:13:15

תפילות שבת

מידע נוסף

ישיבה ושיעורים במקום

עודכן לאחרונה בתאריך 30/7/2014