היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת חיי אברהם

דגניה 43

תפילות חול

שחרית:09:15
מנחה:14:00
ערבית:0

תפילות שבת

קבלת שבת:10 דקות לפני הדלקת נרות
שחרית:10:00

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 20/7/2014