היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת בני בנימין

עזרא הסופר 20

תפילות חול

מנחה:25 דקות לפני השקיעה
ערבית:20:00

תפילות שבת

מידע נוסף

שיעור כל יום אחרי מנחה

עודכן לאחרונה בתאריך 9/9/2014