היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת ראש יהודי

בבית כנסת גבורת ישראל בר כוכבה 54

תפילות חול

תפילות שבת

מידע נוסף

זמני תפילות לימי חול ושבתות ראה בית כנסת גבורת ישראל בכתובת זו

עודכן לאחרונה בתאריך 22/9/2015