היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת בית ישראל - כולל זלוטופול צ'ורטקוב

ברדצבסקי פינת יהודה הלוי