היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת בית כלל - לובי כניסה

מנחם בגין 48 - הרכבת

תפילות חול

מנחה:13:30
מנחה:14:00
מנחה:14:30

תפילות שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 23/7/2014