היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת המרכזי לספרדים

סג'רה 9 יפו

תפילות חול

שחרית:בנץ
מנחה:30 דקות לפני השקיעה
ערבית:25 דקות אחרי השקיעה

תפילות שבת

קבלת שבת:15 דקות לפני הדלקת נרות
שחרית:07:00
מנחה:17:30
ערבית מוצ"ש :לפי הלוח

מידע נוסף

-- בימי חול ביון מנחה לערבית שיעור של הרב ראובן חיון -- בשבת בשעה 17:00 שיעור עד למנחה

עודכן לאחרונה בתאריך 25/8/2014