היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת בית יעקב ואוהל רבקה - חסידי גור

בר אילן 4

תפילות חול

שחרית:07:30
ערבית:20:20

תפילות שבת

קבלת שבת:בזמן הדלקת נרות
שחרית:08:00
מנחה :10 דקות לפני הדלקת נרות
ערבית מוצ"ש:בצאת שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 2/8/2015