היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת ישיבת רבינו יוסף חיים

לחי 79

תפילות חול

מנחה:13:30
ערבית:22:00

תפילות שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 8/8/2014