היום: ט׳ בַּאֲדָר תשע״ז, 07.03.2017, הנץ החמה: 6:02, השקיעה: 5:42
לינק לפייסבוק

בית הכנסת משכן זבולון

דרך הטייסים 39

תפילות חול

תפילות שבת

קבלת שבת:בזמן הדלקת נרות
מנחה:30 דקות לפני השקיעה
שחרית:07:45
ערבית מוצ"ש:בצאת שבת

מידע נוסף

עודכן לאחרונה בתאריך 29/7/2014